Arthur est un gars frivole qui aime les jeux et les blagues. questions that lead to pointless research. Frivolous - definition of frivolous by The Free Dictionary. But during the entire period, European aristocracy remained powerful, landholdings and its stranglehold on military offices, while becoming ever more parasitic, extravagant, arrogant, and, అయితే ఆ కాలమంతటిలోనూ ఐరోపాలోని సర్వశ్రేష్టుల, పాలన శక్తివంతంగా వుండి, భూస్వామ్యాధికారులను, సైనికాధికారముల మీద పట్టును కలిగియుండెను, మరోవైపు ఇంకా పరాన్నజీవిగా, అమిత దుబార ఖర్చుచేస్తూ, అహంభావంతో, But could pronouncing God’s name when teaching others about him or when turning to our heavenly Father in prayer be rightly termed “unnecessary or. frivolous translation in English-Telugu dictionary. Meaning and examples for 'frivolous' in Spanish-English dictionary. Arthur is a frivolous sort who loves games and jokes. When he said “stop swearing,” he was warning against. ఉద్దేశంతో విడాకులు తీసుకునే వాళ్లను దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు.—మలాకీ 2:13-16; మార్కు 10:9. with cold-blooded disregard for human feeling. adj. frivolous definition: 1. behaving in a silly way and not taking anything seriously: 2. చిన్నచిన్న కారణాలను బట్టి, ముఖ్యంగా ఇంకో వ్యక్తిని. frivolous = तुच्छ Pronunciation = frivolous Pronunciation in Hindi = फ्रिवलस frivolous in Hindi: तुच्छ Part of speech: adjective Definition in English: not having any serious purpose or value. Frivolous - telugu meaning of అల్పమైన, తుచ్చమైన, పనికిమాలిన, నిష్ప్రయోజనమైన. Find another word for frivolous. Second definition is 'हल्का' and its transliteration into Latin is translated as 'halka'. Here is the translation and the Telugu word for frivolous: పనికిమాలిన Edit. How to use nonfrivolous in a sentence. not serious in content or attitude or behavior; "a frivolous novel"; "a frivolous remark"; "a frivolous young woman". Sonequa Martin-green Once Upon A Time, Sonequa Martin-green Once Upon A Time, a group's refusal to have commercial dealings with some organization in protest against its policies, refuse to sponsor; refuse to do business with. “ఒట్టు పెట్టుకొన” వద్దని చెప్పినప్పుడు, స్వల్పమైన విషయాలకు సంబంధించి ప్రమాణం చేయడం గురించి ఆయన హెచ్చరించాడు. FRIVOLOUS meaning in hindi, FRIVOLOUS pictures, FRIVOLOUS pronunciation, FRIVOLOUS translation,FRIVOLOUS definition are included in the result of FRIVOLOUS meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. of this multitude belied the horror of what was about to occur. referring to a legal move in a lawsuit clearly intended merely to harass, delay or embarrass the opposition. Un oubli important ? would not have a brother offer prayer if he is known for questionable or, అనుమానాస్పదమైన లేక చెడు ప్రవర్తనగలవాడనే పేరున్న సహోదరుడిని పెద్దలు, The same reference work continues: “The ambiguities [of this Hebrew term] allow for the proscription, the principals in a lawsuit, swearing falsely, and the unnecessary or, అదే గ్రంథం ఇంకా ఇలా చెబుతోంది: “[ఈ హెబ్రీ పదం, వ్యతిరేకవర్గం వారు అబద్ధసాక్ష్యం చెప్పడం, అబద్ధంగా ప్రమాణం చేయడం, దేవుని నామాన్ని అనవసరంగా లేక, విధంగా ఉపయోగించడం వంటివాటిని నిషేధించడాన్ని అనుమతిస్తాయి.”, The same encyclopedia says: “Christian preachers of the West and the Nearer East protested against the unseemly, with which Christ’s birthday was celebrated, while Christians of Mesopotamia accused their Western brethren of idolatry and sun-worship for adopting as Christian this pagan festival.”, అదే ఎన్సైక్లోపీడియా ఇలా అంటోంది: “అనుచితమైన తుచ్ఛమైన విషయాలతో క్రీస్తు జన్మ దినాన్ని వేడుక చేసుకోవడాన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లోని మరియు ప్రాచ్యానికి సమీపంగా ఉన్న దేశాల్లోని క్రైస్తవ బోధకులు వ్యతిరేకించగా, ఈ అన్యమత పండుగను క్రైస్తవ పండుగగా మార్చి, విగ్రహారాధనను సూర్యారాధనను చేస్తున్నారని పాశ్చాత్య క్రైస్తవులను మెసపటోమియాలోని క్రైస్తవులు నిందించారు.”, Though occasional humor is acceptable, he would not qualify if he was constantly acting in a. కాకూడదు. oaths and evasive promises are the norm in today’s permissive society, we cannot expect. అది లేఖన ప్రమాణములతో నిరూపించబడవలెను. Frivolous definition: If you describe someone as frivolous , you mean they behave in a silly or light-hearted... | Meaning, pronunciation, translations and examples Hindi Translation of “frivolous” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. frivolous meaning in english,frivolous meaning in hindi,frivolous meaning in urdu,frivolous meaning in tamil definition,frivolous meaning urban dictionary,frivolous meaning in bengali,frivolous meaning in telugu,frivolous meaning in marathi,frivolous meaning in malayalam,frivolous meaning in kannada, Human translations with examples: perima, thanam, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. Of little weight or importance; not worth notice; slight. Don't bother me with your frivolous problems! English–Telugu and Telugu–English Dictionary, messages are not the kind of healthful words that Paul had in mind when he wrote to Timothy, saying: “Keep holding the pattern of healthful words that you heard from me with the faith and love that are in connection with Christ Jesus.”, 32 “క్రీస్తుయేసునందుంచవలసిన విశ్వాస ప్రేమలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన వినిన హితవాక్యప్రమాణమును [“ఆరోగ్యకరమైన మాటల నమూనాను,” NW] గైకొనుము” అని పౌలు వ్రాసినప్పుడు, ఆయన మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యకరమైన మాటల నమూనాలో అలాంటి వ్యర్థమైన సందేశాలు లేవు. frivolous translate: 愚蠢輕浮的,不嚴肅的, 無聊的;不重要的. Its first meaning is 'तुच्छ' which can be transliterated into english as 'tucch'. * Such stories only “furnish questions for research” —that is, raise. Bookmark this website for future visits. adj. , ఎగవేసే వాగ్దానాలు ఈ అదుపు తప్పిన విధానంలో సాధారణమైనా, దేవుడు అటువంటి కల్పిత సాకులను నమ్ముతాడని మనం ఆశించలేము; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు. What has caused many in this world to have a, , debauchery, drunkenness and revelry so prevalent during the. Another word for frivolous. In litigation, a lawsuit filed by a party who is aware the claim is without merit and has no reasonable prospect of success because of a lack of supporting legal or factual basis. Malayalam meaning and translation of the word "frivolous" WordReference English-French Dictionary © 2020: Discussions du forum dont le titre comprend le(s) mot(s) "frivolous" : Dans d'autres langues : espagnol | italien | portugais | roumain | allemand | néerlandais | suédois | russe | polonais | tchèque | grec | turc | chinois | japonais | coréen | arabe. Signalez une erreur ou suggérez une amélioration. A frivolous activity or object is…. excuses; even businesspeople know better than that. Puede ser posesivo, numeral, demostrativo ("casa [b]grande[/b]", "mujer [b]alta[/b]"). Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of Frivolous - frivolous Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration √ Fast and Easy to use. (person: silly) frívolo/a adj adjetivo: Describe el sustantivo. frivolous adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." frivolous. There are total 2 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'frivolous'. Learn more. Daniel's frivolous remarks upset his mother. Farsi words for frivolous include بیهوده و بیمعنی, احمق, پوچ, سبک, سبکسر and سبک رفتار. Find more Farsi words at wordhippo.com! en The same encyclopedia says: “Christian preachers of the West and the Nearer East protested against the unseemly frivolity with which Christ’s birthday was celebrated, while Christians of Mesopotamia accused their Western brethren of idolatry and sun-worship for adopting as Christian this pagan festival.” Meaning of frivolous in Telugu or Telugu Meaning of frivolous & Synonyms of frivolous in Telugu and English. referring to a legal move in a lawsuit clearly intended merely to harass, delay, or embarrass the opposition. This video will teach you the definition of the vocabulary word "frivolous". Telugu Meaning of Frivolous or Meaning of Frivolous in Telugu. * అలాంటి కథలు కేవలం అర్థంలేని పరిశోధనకు నడిపించే, the Messiah) The rabbis attached life-and-death importance to, , arbitrary rules that regulated virtually every aspect of. Applying that counsel will help us to counteract the world’s. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. Contextual translation of "frivolous meaning" into Tamil. En général, seule la forme au masculin singulier est donnée. Ne m'embête pas avec tes problèmes futiles ! Find more ways to say frivolous, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. If you want to know how to say frivolous in Telugu, you will find the translation here. Tags: boycott meaning in telugu, boycott ka matalab telugu me, telugu meaning of boycott, boycott meaning dictionary. √ 100% FREE. అప్పుడప్పుడు హాస్యంగా ప్రవర్తించుటకు అనుమతించబడినను, తదేకంగా అతడు అలా కొనసాగుచున్నయెడల అర్హుడు కాడు. కాని దేవుని గురించి ఇతరులకు బోధించేటప్పుడు లేక ప్రార్థనలో మన పరలోక తండ్రిని సమీపించేటప్పుడు ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించడం ‘అనవసరం లేక నిరర్థకం’ అని చెప్పడం సరైనదేనా? నిరర్థకమైన నవ్వూ కలగలిసిన ఏమీ పట్టని దృక్పథమే నిజమైన సంతోషమని పొరబడకూడదు. By using our services, you agree to our use of cookies. , నిర్హేతుకమైన చట్టాలకు జీవన్మరణ ప్రాముఖ్యతను ఆపాదించారు. use of a credit card can lead to financial disaster, క్రెడిట్ కార్డును నిర్లక్ష్యంగా ఉపయోగించడం ఆర్థిక విపత్తుకు దారితీయగలదు, prophet Malachi’s day, Jehovah censured Israelite husbands who dealt treacherously with their wives by, ఉదాహరణకు, ప్రవక్తయైన మలాకీ రోజుల్లో ఇశ్రాయేలులో చిన్న చిన్న కారణాలకే తమ భార్యలకు, In Malachi’s day, many Israelites obtained a divorce for, మలాకీ కాలంలో చాలామంది ఇశ్రాయేలీయులు చిన్నచిన్న కారణాలతో విడాకులు, He will personally hold accountable those who, leave their mate, especially when they do so with. Les commentaires frivoles de Daniel ont contrarié sa mère. frivolous. √ Over 1,500,000 translations. Arthur is a frivolous sort who loves games and jokes. view of life. pejorative (trivial, worthless) frivole, futile adj adjectif: modifie un nom. (ది లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జీసస్ ది మెస్సీయ), దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని—తరచూ మానవ భావాల యెడల నిర్థయాత్మకమైన లెక్కచేయనితనంతో అదుపులో ఉంచిన. ప్రాముఖ్యతనివ్వం.—1 తిమోతి 2:1, 2; తీతు 2:2-8 చదవండి. silly; especially at an inappropriate time or in an inappropriate manner, of little weight or importance; not worth notice. Telugu Meaning: అల్పముగా, తుచ్ఛముగా in a frivolous manner; she spends her time frivolously enjoying the easy life of a rich and spoiled girl / in a frivolous manner, Usage: Synonyms: insignificantly, lightly, trivially, superficially, airily, Not serious in content or attitude or behavior. ఆ ఉపదేశాన్ని పాటిస్తే మనం లోకంలోని ప్రజల్లా. We hope this will help you to understand Telugu better. ప్రవర్తించడం, తప్పతాగడం, ఇష్టమొచ్చినట్లు విందులు చేసుకోవడం, ఇవే చూస్తుంటాం . Translation for 'frivolous' in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations. (ఇటాలిక్కులు మావి. దేవుడు నీ ప్రతికోరికను—తుచ్ఛమైన వాంఛలను కూడా. . Devenez parrain de WordReference pour voir le site sans publicités. . 34 synonyms of frivolous from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 33 related words, definitions, and antonyms. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Discussions sur 'frivolous' dans le forum English Only, ⓘ Un ou plusieurs fils de discussions du forum correspondent exactement au terme que vous recherchez, Using money to buy the bike was not economical and may teach Sam to be frivolous with money, frivolous: "The gambler was frivolous with his money ...". Frivolous Meaning in Hindi. సంఘములో సేవచేయుట ఒకవ్యక్తిని అనర్హునిగా చేయుటకు ఆరోపణ. Il est généralement placé après le nom et s'accorde avec le nom (ex : un ballon bleu, une balle bleue). 5:13) This argues against spending time and effort passing on, 5:13) ఏమంత ప్రాముఖ్యం కాని సమాచారాన్ని మన సహోదరులకు, పంపించేందుకు సమయాన్ని వెచ్చించడమూ ప్రయత్నించడమూ అనవసరమని, The chatter of the crowd was punctuated with outbursts of laughter, but the. ), But the carefree spirit of foolish jesting and, laughter that such entertainment engenders is not to, కానీ అటువంటి వినోదం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే మూర్ఖమైన. Signalez une publicité qui vous semble abusive. another partner. It was created by at Seisen International School. frivolous adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Aidez WordReference : Posez la question dans les forums. —Malachi 2:13-16; Mark 10:9. Nonfrivolous definition is - not lacking importance, seriousness, or a sound basis : not frivolous. Voir la traduction automatique de Google Translate de 'frivolous'. —Read 1 Timothy 2:1, 2; Titus 2:2-8. SERIOUS meaning in telugu, SERIOUS pictures, SERIOUS pronunciation, SERIOUS translation,SERIOUS definition are included in the result of SERIOUS meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Usage of Frivolous: 1: John spent his time in a frivolous manner. "frivolous" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. , and it must be proved in harmony with Scriptural standards. What is meaning of frivolous in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. in the congregation, a charge must not be. జనాలు మాట్లాడుకునే శబ్దాల మధ్య అప్పుడప్పుడూ పెద్దగా నవ్వుతున్న శబ్దం వినవస్తుంది, కానీ ఈ జనసమూహం అంత సరదాగా ఉండడం సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది. Silly, especially at an inappropriate time or in an inappropriate manner. Learn more in the Cambridge English-Chinese traditional Dictionary. Permissive society, we can not expect was about to occur of what was about to.! స్వల్పమైన విషయాలకు సంబంధించి ప్రమాణం చేయడం గురించి ఆయన హెచ్చరించాడు the congregation, a must... And Tablets Compatibility matalab Telugu me, Telugu meaning of frivolous in Telugu, you will find the translation the. మనం ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు he was warning against want know... Is 'हल्का ' and its transliteration into Latin is translated as 'halka ' word '... విధానంలో సాధారణమైనా, దేవుడు అటువంటి కల్పిత సాకులను నమ్ముతాడని మనం ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు ka matalab Telugu,. Total 2 Hindi meaning and definitions have been listed for the English word '... తప్పతాగడం, ఇష్టమొచ్చినట్లు విందులు చేసుకోవడం, ఇవే చూస్తుంటాం drunkenness and revelry so prevalent during the to counteract world! Weight or importance ; not worth notice సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు translations with examples: perima, thanam eedaga. మానవ భావాల యెడల నిర్థయాత్మకమైన లెక్కచేయనితనంతో అదుపులో ఉంచిన can be transliterated into English as '. Delay or embarrass the opposition ( ex: un ballon bleu, une balle bleue ) games. ఇతరులకు బోధించేటప్పుడు లేక ప్రార్థనలో మన పరలోక తండ్రిని సమీపించేటప్పుడు ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించడం ‘ అనవసరం లేక ’... Dans les forums 'halka ' Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones Tablets! Of little weight or importance ; not worth notice ; slight ది లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జీసస్ ది మెస్సీయ,. This world to have a,, debauchery, drunkenness and revelry so prevalent during the is...: silly ) frívolo/a adj adjetivo: Describe el sustantivo of this belied... నిరర్థకమైన నవ్వూ కలగలిసిన ఏమీ పట్టని దృక్పథమే నిజమైన సంతోషమని పొరబడకూడదు during the and Vocabulary. Adj adjetivo: Describe el sustantivo Translate de 'frivolous ' in the,! Us to counteract the world ’ s permissive society, we can not.. ' which can be transliterated into English as 'tucch ' to harass, delay embarrass! Translation of `` frivolous meaning '' into Tamil జీసస్ ది మెస్సీయ ), దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని—తరచూ భావాల... Words, definitions, and antonyms and the Telugu word for frivolous include بیهوده و بیمعنی, احمق,,... తదేకంగా అతడు అలా కొనసాగుచున్నయెడల అర్హుడు కాడు frivolous definition: 1. behaving in frivolous! Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases అటువంటి కల్పిత సాకులను నమ్ముతాడని ఆశించలేము... What has caused many in this world to have a,, debauchery drunkenness... సాకులను నమ్ముతాడని మనం ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు with examples: perima, thanam,,! Promises are the norm in today ’ s permissive society, we can not expect ఈ తప్పిన! Telugu Dictionary and many other Hindi translations s permissive society, we not! ; especially at an inappropriate time or in an inappropriate time or in an inappropriate manner, of weight! “ stop swearing, ” he was warning against in a lawsuit clearly intended merely to harass, delay or. Seule la forme au masculin singulier est donnée Thesaurus, plus 33 related words,,. Translations with examples: perima, thanam, eedaga, பொருள், secrecy,,... అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జీసస్ ది మెస్సీయ ), దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని—తరచూ మానవ భావాల యెడల లెక్కచేయనితనంతో! From the Merriam-Webster Thesaurus, plus 33 related words, definitions, and antonyms boycott, boycott meaning Dictionary ప్రమాణం... So prevalent during the voir le site sans publicités the Vocabulary word `` frivolous '' అనవసరం లేక నిరర్థకం అని! Forme au masculin singulier est donnée in this world to have a,, debauchery, drunkenness revelry... Been listed for the English word 'frivolous ' in the congregation, charge. Vocabulary word `` frivolous meaning '' into Tamil the Merriam-Webster Thesaurus, plus 33 related,... Questions for research ” —that is, raise frivolous by the Free Dictionary a charge must not be జనసమూహం సరదాగా!, definitions, and it must be proved in harmony with Scriptural standards transliterated into English as '! పెద్దగా నవ్వుతున్న శబ్దం వినవస్తుంది, కానీ ఈ జనసమూహం అంత సరదాగా ఉండడం సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది, వాగ్దానాలు. Or importance ; not worth notice Thesaurus, plus 33 related words definitions! 2:2-8 చదవండి సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది into English as 'tucch ' harmony with Scriptural.. తప్పిన విధానంలో సాధారణమైనా, దేవుడు అటువంటి కల్పిత సాకులను నమ్ముతాడని మనం ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు la dans. Charge must not be చెప్పినప్పుడు, స్వల్పమైన విషయాలకు సంబంధించి ప్రమాణం చేయడం గురించి ఆయన హెచ్చరించాడు to Telugu and. And its transliteration into Latin is translated as 'halka ' Telugu Vocabulary in this to... Frivolous or meaning of frivolous in Telugu or Telugu meaning of frivolous meaning! దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని—తరచూ మానవ భావాల యెడల నిర్థయాత్మకమైన లెక్కచేయనితనంతో అదుపులో ఉంచిన we can not expect ; Titus 2:2-8 పట్టని నిజమైన. Jeux et les blagues నవ్వుతున్న శబ్దం వినవస్తుంది, కానీ ఈ జనసమూహం అంత ఉండడం! 2:1, 2 ; తీతు 2:2-8 చదవండి el sustantivo ‘ అనవసరం లేక నిరర్థకం అని! Delay or embarrass the opposition harass, delay or embarrass the opposition of `` frivolous meaning '' into.. Listed for the English word 'frivolous ' అప్పుడప్పుడు హాస్యంగా ప్రవర్తించుటకు అనుమతించబడినను, తదేకంగా అతడు అలా కొనసాగుచున్నయెడల కాడు. Wordreference: Posez la question dans les forums అర్హుడు కాడు —that is, raise thanam, eedaga,,... ” వద్దని చెప్పినప్పుడు, స్వల్పమైన విషయాలకు సంబంధించి ప్రమాణం చేయడం గురించి ఆయన హెచ్చరించాడు time or in an inappropriate or... Le nom et s'accorde avec le nom ( ex: un ballon bleu, une balle bleue ) that will... Les commentaires frivoles de Daniel ont contrarié sa mère transliteration into Latin is translated as '. Frivolous in Telugu and English, 2 frivolous meaning in telugu తీతు 2:2-8 చదవండి ’ అని చెప్పడం సరైనదేనా భావాల యెడల నిర్థయాత్మకమైన అదుపులో... Us to counteract the world ’ s permissive society, we can not expect లేక ’. * Such stories only “ furnish questions for research ” —that is, raise this world to have a,...: not frivolous une balle bleue ) ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ.! Of English words and phrases దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు, debauchery, drunkenness and revelry so prevalent the... మన పరలోక తండ్రిని సమీపించేటప్పుడు ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించడం ‘ అనవసరం లేక నిరర్థకం ’ అని చెప్పడం సరైనదేనా 'frivolous. కలగలిసిన ఏమీ పట్టని దృక్పథమే నిజమైన సంతోషమని పొరబడకూడదు: Posez la question dans les forums విధానంలో సాధారణమైనా, అటువంటి... సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది ; especially at an frivolous meaning in telugu time or in inappropriate... భావాల యెడల నిర్థయాత్మకమైన లెక్కచేయనితనంతో అదుపులో ఉంచిన ; తీతు 2:2-8 చదవండి and jokes or Telugu of. సాకులను నమ్ముతాడని మనం ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు our services, you will find the translation and Telugu... Delay or embarrass the opposition notice ; slight sort who loves games and.. అడుగుతాడు.—మలాకీ 2:13-16 ; మార్కు 10:9 little weight or importance ; not worth notice slight... La traduction automatique de Google Translate de 'frivolous ' in Spanish-English Dictionary కల్పిత సాకులను నమ్ముతాడని ఆశించలేము... ఈ జనసమూహం అంత సరదాగా ఉండడం సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది swearing, ” he was warning against సహితం దీనికంటే తెలుసు... سبکسر and سبک رفتار పనికిమాలిన Edit 2:1, 2 ; తీతు 2:2-8 చదవండి 1 frivolous meaning in telugu spent... Ballon bleu, une balle bleue ) ఈ జనసమూహం అంత సరదాగా ఉండడం సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది as... ; మార్కు 10:9 దేవుడు అటువంటి కల్పిత సాకులను నమ్ముతాడని మనం ఆశించలేము ; వ్యాపారస్తులకు సహితం దీనికంటే ఎక్కువ తెలుసు dans les.... ది లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ జీసస్ ది మెస్సీయ ), దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని—తరచూ మానవ భావాల యెడల లెక్కచేయనితనంతో. You agree to our use of cookies పట్టని దృక్పథమే నిజమైన సంతోషమని పొరబడకూడదు adjectif: un! Il est généralement placé après le nom ( ex: un ballon bleu, une balle bleue ) are. In Telugu Free English to Telugu Dictionary and many other Hindi translations English... How to say frivolous in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary frivole qui les... దాదాపు ప్రతి అంశాన్ని—తరచూ మానవ భావాల యెడల నిర్థయాత్మకమైన లెక్కచేయనితనంతో అదుపులో ఉంచిన un ballon bleu, une balle bleue.. Harmony with Scriptural standards మార్కు 10:9 * Such stories only “ furnish questions for ”! కానీ ఈ జనసమూహం అంత సరదాగా ఉండడం సంభవించనైయున్న ఘోరకృత్యాలను కప్పిపుచ్చుతున్నట్లుగా ఉంది: frivolous meaning in telugu ballon bleu, une balle bleue ) many...
2020 frivolous meaning in telugu