Tájékoztatók

 A Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez határidőben hitelesítésre ismételten benyújtott kérdés nem érkezett.